Forening for udbredelsen af
kristne profetier
og åbenbaringer i vor tid

 

Budskab til den
græsk-ortodokse mystiker
Vassula Rydén

RENSELSEN

15. september 1991RENSELSEN

15. september 1991

Støt dig til Mig, Min Sjæls velsignede. Jeg giver dig Min Fred.
Skriv:

Åh Jerusalem! (1) Vend jeres øjne mod øst og mod vest. Vend jeres øjne mod nord og mod syd, og Jeg Er der! Sandelig siger Jeg jer, at endnu en gang vil Min Ånd blive udgydt over jer, og Mit Billede vil udbredes over jordens overflade. Hvad Jeg har planlagt, vil ske, og hvad Jeg har fortalt jer, vil gå i opfyldelse. Kom nær til Mig og hør godt efter: I dag kommer Jeg hele vejen til jeres dørtrin og holder Fredens banner. Jeg kommer for at frelse jer, Jerusalem. På banneret står der: Troværdig og Sanddru (2), kongernes Konge og herrernes Herre (3). Vil Jeg høre fra jer, Jerusalem: ’Min Konge, det er Dig, som jeg skal tilbede’ eller vil I stadig være uvidende om Ham, som giver jer Sin Fred… nu? Vil I nu i disse sidste dage før Straffens Dag påskønne Min Helligånd, som stiger ned fra oven i al Sin Herlighed for at tage bolig i jer? Gennem hele jeres livstid, generation, lod I hånt om Min Lov og vendte jer oprørsk væk. Vil I nogensinde blive forberedt på at møde Mig, jeres Gud? Jeg vil snart komme igennem jeres by (4), og det vil blive før, end I tror! Disse vil være Mine sidste advarsler. Sandelig siger Jeg jer:

Vågn op fra jeres dybe søvn!
I styrer imod jeres undergang.
Ryst det støv af, der dækker jer
og rejs jer fra de døde.
Tidernes Ende (5)
Er nærmere end I tror.

1. Snart, meget snart, vil Jeg pludselig åbne Min Helligdom i Himlen, og der, med jeres øjne utilslørede, vil I opfatte, som en hemmelig åbenbaring, myriader af Engle, Troner, Herredømmer, Suveræniteter, Magter, alle liggende næsegrus rundt om

Pagtens Ark.

Så vil et åndedrag glide hen over jeres ansigt, og Himlens Magter vil ryste. Lynglimt vil blive efterfulgt af tordenskrald. ”Pludselig vil en tid med stor trængsel komme over jer, uden sin lige, siden nationerne først begyndte at eksistere.” (6) For Jeg vil tillade jeres sjæl at opfatte alle begivenhederne i jeres levetid, Jeg vil folde dem ud, den ene efter den anden. Til stor forfærdelse for jeres sjæl vil I indse, hvor meget uskyldigt blod jeres synder har udgydt fra offer-sjæle. Jeg vil da gøre jeres sjæl klar over, hvordan I aldrig har fulgt Min Lov. Som en uåbnet bogrulle vil Jeg åbne Pagtens Ark og gøre jer bevidst om jeres lovløshed.

2. Hvis I stadig vil være i live og i stand til at stå på jeres fødder, vil jeres sjæls øjne se et blændende Lys, ligesom glansen fra mange dyrebare stene, ligesom gnister fra krystalklare diamanter. Et Lys så rent og klart, at selv om myriader af engle vil stå nær ved, i stilhed, vil I ikke se dem fuldstændigt, fordi dette Lys vil dække dem som et sølv-gyldent støv. Jeres sjæl vil kun opfatte deres form, ikke deres ansigt. Så, i midten af dette blændende Lys, vil jeres sjæl se, hvad de en gang har set i brøkdelen af et sekund, det selv samme øjeblik I blev skabt…

De vil se:
Ham, som først holdt jer i Sine Hænder,
Øjnene, som så jer først.

De vil se:
Hænderne på Ham, som formede jer
Og velsignede jer…
De vil se
den Blideste Fader, jeres Skaber,
helt klædt i frygtindgydende pragt.
Den Første og Den Sidste.
Han som er, som var, og
Som kommer,
Den Almægtige.
Alfa og Omega,
Herskeren.Indskrumpne ved jeres opvågnen vil jeres øjne være tryllebundne i Mine, der vil være som to flammer af ild. (7)♥ Jeres hjerte vil da se tilbage på sine synder og vil blive grebet af anger. I vil, med stor sorg og smerte, lide over jeres lovløshed og indse, hvordan I konstant har vanhelliget Mit Hellige Navn, og hvordan I afviste Mig, jeres Fader… Grebet af panik vil I skælve og gyse, når I vil se jer selv som et rådnende lig, ødelagt af orm og gribbe.

3) Og hvis jeres ben stadigvæk vil holde jer oppe, vil Jeg vise jer, hvad jeres sjæl, Mit Tempel og Min Bolig, har plejet i alle jeres livs år. I stedet for Mit Evige Offer vil I til jeres forfærdelse se, at I har kælet for Slangen, og at I har rejst denne Ulyksalige Vederstyggelighed, som profeten Daniel talte om, på det dybeste sted i jeres sjæl:

Gudsbespottelsen

Gudsbespottelsen, der overskar alle jeres himmelske bånd, der knyttede jer til Mig, og skabte en kløft imellem jer og Mig, jeres Gud.
- Når denne dag kommer, vil skællene falde fra jeres øjne, så I kan opfatte hvor nøgne I er, og hvordan I indeni er et land fuldt af tørke… Ulykkelige skabning, jeres oprør og jeres fornægtelse af Den Allerhelligste Treenighed har gjort jer til frafaldne og til forfølgere af Mit Ord.

- Jeres klagen og jeres jamren vil da kun blive hørt af jer selv. Jeg siger jer: I vil sørge og I vil græde, men jeres klagen vil kun blive hørt af jeres egne ører.

- Jeg kan kun dømme som Jeg er blevet bedt om at dømme, og Min dom vil være retfærdig. Ligesom det var i Noahs tid, sådan vil det være, når Jeg åbner Himlene og viser jer Pagtens Ark: ”for i de dage, før syndfloden, spiste og drak menneskene, de giftede sig, lige indtil den dag, da Noah gik ind i arken, og de fattede ikke mistanke indtil floden kom og rev alt væk.”(8) Sådan vil det også være i disse dage; og Jeg siger jer, hvis den tid ikke blev afkortet ved forbønner fra jeres Hellige Moder, martyr-helgenerne og den blodpøl udgydt på jorden, fra Abel den Hellige til blodet fra alle Mine profeter, ville ikke én af jer overleve!

Jeg, jeres Gud, sender engel efter engel for at bekendtgøre, at Min Nådens Tid er ved at være forbi, og at tiden for Mit Herredømme på jorden er nært forestående. Jeg sender Mine engle for at vidne om Min Kærlighed ”til alle, der lever på jorden, enhver nation, race, sprog og stamme.”(9) Jeg sender dem ud som apostle af disse sidste dage for at forkynde, at ”verdens Kongerige vil blive ligesom Mit Kongerige for oven, og at Min Ånd vil regere i det for evigt”(10) i jeres midte. Jeg sender Mine tjenere, profeterne, for at råbe i denne ørken, at I bør:

Frygte Mig og prise Mig
fordi Tiden er kommet
for Mig til at
dømme!(11)

Mit Rige vil komme over jer pludseligt, det er derfor I have standhaftighed og tro indtil enden.

Mit barn, bed for synderen, som er uvidende om sit forfald. Bed, og bed Faderen om at tilgive de synder, verden uophørligt begår. Bed for omvendelsen af sjæle, bed for Fred.♥ ΙΧΘΥΣ


1. Det vil sige: Åh generation.
2. Johannes Åbenbaring 19:11.
3. Johannes Åbenbaring 19:16.
4. Det vil sige, gennem os. Vi er byer.
5. Tidernes Ende er IKKE verdens ende, det er slutningen på en epoke.
6. Henvisningen i den trykte udgave siger 5. Mosebog 12:1, men det passer ikke.
7. Johannes Åbenbaring 19:12.
8. Matthæus 24:38-39.
9. Johannes Åbenbaring 14:6.
10. Johannes Åbenbaring 11:15.
11. Johannes Åbenbaring 14:7.


Relevante opslag i Bibelen


Johannes Åbenbaring kap. 19:11-21

Rytteren på den hvide hest sejrer over dyret

v11 Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sanddru, og han dømmer og strider med retfærdighed.
v12 Hans øjne er som luende ild, på hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender undtagen han selv.

v13 Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.
v14 Hærene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende rene linnedklæder.
v15 Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den Almægtiges harmes og vredes vinperse.
v16 På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge og Herrernes Herre.
v17 Og jeg så en engel stå i solen. Den råbte med høj røst til alle de fugle, der flyver midt oppe under himlen: »Kom, saml jer til Guds store måltid
v18 for at æde kød af konger og kød af feltherrer og kød af stormænd og kød af heste og deres ryttere og kød af alle frie og trælle, store og små.«
v19 Og jeg så dyret og jordens konger og deres hære samlet for at føre krig mod ham, der rider på hesten, og mod hans hær.
v20 Men dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl.
v21 De øvrige blev dræbt med det sværd, der stod ud af rytterens mund, og alle fuglene åd sig mætte i deres kød


Matthæus evangeliet 24:32-41

Lignelsen om figentræet

v32 Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær.
v33 Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. v34 Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker.
v35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.
v36 Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen.
v37 Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme.
v38 For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken;
v39 og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være.

v40 Da skal der være to mænd ude på marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage.
v41 To kvinder skal male på samme kværn; den ene tages med, og den anden lades tilbage.


Johannes Åbenbaring kap. 14:4-13

De tre engles domsforkyndelse

v6 Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk,
v7 og englen sagde med høj røst:
Frygt Gud og giv ham ære,
for timen er kommet, da han dømmer.
Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.

v8 Og en anden engel fulgte efter og sagde:
Faldet, ja, faldet er det store Babylon,
som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin.
v9 Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd,
v10 skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.
v11 Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.
v12 Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.«
v13 Og jeg hørte en røst fra himlen sige: »Skriv: Salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Ja, siger Ånden, de skal hvile efter deres møje, for deres gerninger følger dem.«


Johannes Åbenbaring kap. 11:15-19

Den syvende engel blæser i den syvende basun

v15 Den syvende engel blæste i sin basun. Da lød der høje røster i himlen, som sagde:
Verdensherredømmet er nu vor Herres og hans salvedes,
og han skal være konge i evighedernes evigheder.
v16 Og de fireogtyve ældste, som sad på deres troner foran Gud, faldt ned på deres ansigt og tilbad Gud
v17 og sagde:
Vi takker dig, Herre, Gud, Almægtige, som er og som var,
fordi du har overtaget din store magt og er blevet konge.
v18 Folkeslagene rasede,
men din vrede er kommet,
den time, da de døde skal dømmes,
og du skal give løn til dine tjenere, profeterne,
og til de hellige og til dem, der frygter dit navn,
både små og store,
og ødelægge dem, der ødelægger jorden.
v19 Og Guds tempel i himlen blev åbnet, og hans pagts ark kunne ses i hans tempel, og der kom lyn og brag og torden og jordskælv og voldsom hagl.