Forening for udbredelsen af
kristne profetier
og åbenbaringer i vor tid


Jesus is alive today

Af Sr. Margaritha Valappila

Bogens tyske titel:

"Jesus lebt heute"

Jesus is alive today
Af Sr. Margaritha Valappila.
Engelsk udgave.
Antal sider: 215 sider

Engelsk, tysk eller fransk udgave

 

De månedlige bønsdage på Dalum er inspireret af den tyske nonne og mystiker sr. Margaritha Valappila.
Læs mere om sr. Margaritha og hendes verdenomspændende apostolat og foredrag i hendes nye og første bog "Jesus lebt heute" eller "Jesu is alive today".
Bogen har indtil retræten med Margaritha i sommeren 2010 været solgt under særlige vilkår, men vi må nu sætte prisen lidt op, så den fremover vil være:

Pris: 100,00 kr

Bogen er også udgivet på engelsk, tysk, fransk og vi har alle sprogudgaver hos Profeti. Bogen kan også skaffes hjem på japansk.

Siden er under udvikling

 
Indholdsfortegnelse for den engelske udgave

Indholdsfortegnelse

Contents

Kapitel   Side
     
Words of thanks 7
     
Preface 9
     

An account of the family

11
     
A new Beginning 17
     
Wondrous are the ways of God
19
     
1. God loves you! 23
     
2. The Word of God 35
     
3. Jesus, the Only Saviour and Redeemer 47
     
4. Jesus the Light of the World 61
     
5. Jesus, the Good Shepherd 71
     
6. I am the Lord, your Physician 79
     
7. Eucharist - Thanksgiving and Adoration 91
     
8. Believe and you will live 101
     
9. Jesus teaches us to pray 111
     
10. God hears and answers our Prayer 123
     
11. Conversion 133
     
12. But with You is Forgiveness 143
     
13. Love your Neighbour 159
     
14. A Family with God 169
     
15. Praise and Worship 181
     
  Epilogue 191
     

     
Indholdsfortegnelse for den tyske udgave

Inhaltsverzeichnis

Kapitel   Side
     
Vorwort 7
     

Mitteilungen aus der Familie
Zeugnis von Omana Anthony Kainadethparambil

9
     
Ein Neubeginn
Zeugnis von Pfr. Edel
15
     
Wunderbar sind Gottes Wege
Zeugnis von Dr. med. Anna Christine Block
17
     
1. Gott liebt dich 21
     
2. Wort Gottes 34
     
3. Jesus, einziger Retter und Erlöser 47
     
4. Jesus, das Licht der Welt 62
     
5. Der gute Hirte 72
     
6. Ich bin der Herr dein Arzt 80
     
7. Eucharistie, Danksagung und Anbetung 92
     
8. Glaube und du lebst 104
     
9. Jesus lehrt uns beten 114
     
10. Gott hört und erhört unser Gebet 127
     
11. Umkehr 140
     
12. Bei Dir ist Vergebung 152
     
13. Nächstenliebe 172
     
14. Familie mit Gott 185
     
15. Lobpreis 198