Billederne, som Grethe har malet over en årrække, er et
udtryk for indre inspirationer og oplevelser af bibelsk indhold


Mirakuløse tilsynekomster
på 3 fotos

Medjugorje

Eukaristien
Jeg er livets brød (Joh 6,48)

En vision
Faderen, Sønnen og Helligånden

Johannes' Åbenbaring
Tidernes ende, Tusindårsriget
og Det ny Jerusalem

Bebudelsen
                 

Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig (Luk 1,35)

Guds Moder og Jesusbarnet
                 
Og hun fødte sin søn, den førstefødte... (Luk 2,7)

Fodtvætningen
        
Herre tvætter du mine fødder (Joh 13,6)

Korsfæstelsen
                                        
...vore sygdomme bar han, tog vore
smerter på sig... (Es. 53,4)

Kristi Himmelfart
Og det skete, medens Han velsignede dem, skiltes Han fra dem og opløftedes til Himlen
(Luk 24, 51)

Pinse
         
Det skal ske derefter:
Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker (Joel 3,1)

Sjælenes flugt mod lyset
                 
Sjælenes længsel efter Gud

Jesusbilleder
                          
Jesus, jeg stoler på Dig

Forskellige billeder
                    
Menneskets kamp, prøvelser og
vandring mod Gud...for han vil give sine engle befaling
om at beskytte dig på alle dine veje. (Sl. 91, 11)

Lovpris ham, sol og måne
Herrens dag vil komme (2 Pet 3,10)