Forening for udbredelsen af
kristne profetier og åbenbaringer i vor tid

Skriftespejl

Udfærdiget af Sr. Margaritha Valappila

Skriftespejl som .pdf-dokument

 

Gud, Du er Herren, ophøjet over alt og alle og dog enhver så nær. Du har givet mig mit liv med alle evner, begavelser og kræfter. Jeg skal stå til regnskab overfor Dig. Jeg ved, at der i mit liv findes svigt og synd. Jeg burde have været en bedre forvalter af Dine gaver. Lad mig erkende, hvor jeg ikke er efterkommet Din vilje, hvor jeg behøver Din tilgivelse. Send mig Din Hellige Ånd, så at jeg kan løse mig fra alt falsk, at jeg angrer det og at jeg på ny vælger Dig.
Kom Hellige Ånd, kom! – Vis mig mine fejl og skænk mig kærlighed, så at jeg kan angre.

 

Jeg er Herren, din Gud

1. Bud: Du skal ikke have andre guder end Mig.

Elsker jeg Gud?  Hvad gør jeg for min tro?  Gør jeg mig umage med at fordybe troen?  Undviger jeg Gud og Hans krav?  Flygter jeg fra stilheden?  Beder jeg dagligt, i det mindste om morgenen, om aftenen og ved bordet (bordbøn)?  Tager jeg mig rigtigt tid dertil?  Stræber jeg efter en bevidst talen med Gud, eller fremsiger jeg tankeløst mine bønner?  Har jeg udelukket Gud fra bestemte områder i mit liv?  Holder jeg fast ved vores tro, eller er jeg for fej til at bekende den overfor andre? Prøver jeg at styrke andre i troen ved at være et godt eksempel og gennem bøn?  Har jeg bevidst benægtet eller betvivlet trossandheder (trossætninger)?  Nægter jeg lydighed i forhold til Jesu Kristi Sande Ord og Lære?  Er jeg overtroisk?  Har jeg tillid til Gud, eller er jeg modløs?
Beskæftiger jeg mig med magi, spiritisme?  Jeg må ikke have afguder ved siden af Gud!
Søger jeg fejlagtigt hjælp hos spåmænd, sandsigersker, horoskop, astrologi, spåning, kort, reiki, yoga, kinesiologi, antroposofi, pendling, qi-gong, tai chì, feng shui, homøopati, akupunktur, healing, reinkarnation, blomstermedicin, hypnose eller andre af de mangfoldige tilbud fra den esoteriske/new age bevægelse?  Benytter jeg (østlige) meditationsformer, som er uforenelig med den kristne tro? Lytter jeg til satanisk musik?  Går jeg kun til en ”helbreder ved bøn”, som er blevet undersøgt og godkendt af en præst?  (Skelnen af ånderne!).

 

2. Bud: Du må ikke misbruge Herren din Guds navn.

Har jeg ærefrygt for alt, som er helligt?  Har jeg tankeløst eller i vrede udtalt hellige navne?  Har jeg bandet?  Har jeg drevet spot med Kristus, korset eller kirken?  Har jeg i en tilstand af alvorlig synd (dødssynd) modtaget Kristus i den Hellige Kommunion?  Har jeg ved et tidligere skriftemål med vilje fortiet en alvorlig synd?  Har jeg ikke holdt et højtideligt løfte eller andet løfte?  Har jeg forladt kirken? (Udmeldelse af kirken).  Driver jeg spot med præster og ordensfolk?  Har jeg aflagt en mened?

 

3. Bud: Kom hviledagen i hu, at du holder den hellig.

Gør jeg mig umage bevidst at udforme søndagen som Herrens dag?  Har jeg gjort mig skyldig i at udeblive fra den Hellige Messe om søndagen eller en kirkelig helligdag?  Hvor mange gange?  Hvad var årsagen? Er jeg kommet for sent?  Har jeg inderligt fejret det Hellige Messeoffer, eller var jeg blot uinteresseret til stede?  Har jeg forrettet unødigt arbejde om søndagen?  Er jeg m.h.t. dette spørgsmål for eftergivende?  Overholder jeg budet om en times faste før modtagelsen af den Hellige Kommunion?  Har jeg afholdt andre fra at deltage i den Hellige Messe?

 

4. Bud: Du skal ære din far og din mor.

Har jeg været utaknemmelig, ukærlig og ulydig overfor forældrene og overordnede?  Lytter jeg til forældrenes velmente råd?  Er jeg på stedet, når de har brug for min hjælp?  Kan jeg tænke og handle i fællesskab, eller er jeg ret egoistisk?  Hvorledes opfylder jeg de pligter, som jeg skal varetage som far, mor, søn eller datter? Gør vi os umage som forældre hvad angår børnenes religiøse og karaktermæssige opdragelse?  Er jeg for eftergivende eller for streng?  Tager jeg mig tid til familien?  Beder vi sammen?  Accepterer jeg stiltiende børnenes syndige forhold?  Hvorledes forholder jeg mig som medlem af fællesskabet – overfor familien, samfundet, stat og kirke?  Respekterer jeg statens love, for så vidt de ikke strider mod Guds- og Kirkens bud?  Modstår jeg ideologier?

 

5. Bud: Du må ikke slå ihjel.

Gør jeg mig umage m.h.t. næstekærlighed?  Findes der i mit liv fjendskab, had, antipati, jalousi, utak, vrede (hævn), onde ønsker, misundelse og ukærlig talen om andre?  Er jeg hjælpsom?  Har jeg såret nogen?  Var jeg uforsonlig, og bar jeg nag?  Har jeg været et dårligt eksempel?  Har jeg forledt andre til synd?  Har jeg bragt helbredet eller menneskeliv i fare?  Skader jeg mig selv og andre gennem rygning?  Hvordan opfører jeg mig i trafikken?  Foreligger der mord eller medvirken dertil?  Ingen selvmord!  Har jeg slået ihjel gennem abort eller eutanasi, tilskyndet dertil eller medvirket?  Hvilken afhængighed er jeg forfalden til?  En stærk afhængighed/mani m.h.t. mad, alkohol, nikotin, stoffer, medicin, sex, fjernsyn, spil, sport, legeme, klæder, berømmelse, anseelse, magt, havesyge, fornøjelsessyge o.s.v.  Har der været bagtalelse eller ødelæggelse af andres rygte?  Holder jeg orden?

 

6. Bud: Du må ikke bryde ægteskabet. Du skal ikke drive utugt/ ukyskhed.
9. Bud: Du må ikke begære din næstes hustru.

Gør jeg mig umage om renhed i mine tanker, ønsker og forestillinger?  Har jeg fortalt skamløse vittigheder eller holdt taler af en sådan art?  Hvordan er mit sprog (vulgært, sjofelt)?  Ser jeg seksuelt ophidsende film eller tidsskrifter?  Har jeg vakt anstød p.g.a. skamløs påklædning, skamløs opførsel, nøgenbadning?  Har jeg søgt selvtilfredsstillelse?  Er det kommet til førægteskabelig samleje?  Lever jeg i et forhold uden for ægteskab?  Har jeg begået ægteskabsbrud? Lever jeg i et vedvarende ægteskabsbrud (gengift efter skilsmisse)?  Er der tale om voldtægt, homoseksuelle forhold, pornografi, prostitution, incest, forførelse til utugt?  For ægtefæller: Gør jeg mig umage om oprigtig kærlighed og troskab i ægteskabet?  Er jeg hensynsfuld?  Har jeg gjort mig umage med at føre ægteskabet efter Guds vilje og Kirkens lære?  Beredvillighed til forældreskab og naturlig familieplanlægning! Ingen kunstig prævention, sterilisation, rugemor, æg- og sæddonorer, kunstig befrugtning!  Opdrager vi børnene til kyskhed?

 

 7. Bud: Du må ikke stjæle.
10. Bud: Du må ikke begære, hvad der tilhører din næste.

Har jeg stjålet?  Har jeg beskadiget fremmed gods?  Har jeg bedraget nogen?  Skattesvig?
”Sort” arbejde? Udlejer jeg sommetider gæsteværelser uden anmeldelse (uden at betale skat)? 
Har jeg ydet en dårlig indsats i mit arbejde, har jeg løgnagtigt foregivet sygdom, har jeg - uden at betale – tilegnet mig ejendele fra mit arbejde? Var jeg ødsel? Har jeg aflønnet mine ansatte på en uretfærdig måde?  Er jeg parat til at gøre det godt igen?  Deler jeg med fattige? Er jeg gerrig? 
Hvorledes håndterer jeg sygekasser, forsikringer og socialhjælp?  Hvordan forstår jeg at bruge mit arbejde, min fritid, mine talenter og mit kald?  Gør jeg mig umage i god tid at oprette et retfærdigt testamente?

 

8. Bud: Du må ikke aflægge falsk vidnesbyrd imod din næste.

Stræber jeg efter ærlighed i min talen og handlen?  Har jeg løjet?  Hvilke følger har det haft for min næste?  Hykleri?  Må jeg lyve overfor mig selv, fordi jeg ikke vil se sandheden?  Kan jeg indrømme fejl?  Hvordan har jeg det med min lunkenhed i troen?

 

De syv hovedsynder.

Hovmod, havesyge, misundelse, vrede, ukyskhed, frådseri og træghed/livslede.

 

De fem kirkebud.

1. Du skal fejre søndagen som ”Herrens dag”.
2. Du skal på søndage og festdage deltage i fejringen af den Hellige Messe.
3. Du skal bringe et offer om fredagen.
4. Du skal modtage bodens- og eukaristiens sakramente regelmæssigt, mindst
    èn gang om året i påsketiden.
5. Du skal aktivt støtte Kirken og din menighed.

 

Henv. : Tel. 75 75 75 51         E-mail: mariakjaersgaard@hotmail.com     

Oversat fra tysk af Maria Kjærsgaard.