Omtale af bogen

Jyllandsposten, 08.02.02:
"Bogen er fint og oplysende illustreret, og de fleste af dens "case-stories" af nyere dato. Der er ikke belæg for at betvivle det særegne og ekstraordinære i de begivenheder, som skildres med journalistisk nysgerrighed, uden sensationslyst, men også uden egentligt kritisk beredskab. Selv har Hvidt i adskillige tilfælde været på "gerningsstedet" i "gerningsøjeblikket", hvad der gør ham til en autentisk reporter."


Weekendavisen, 08.02.02:
"Bogen er velskrevet, rigt illustreret og fascinerende".


Kristeligt Dagblad, 07.02.02:
"[Det er] befriende, at der er udkommet en gennemarbejdet og seriøs bog om mirakler, der på den ene side tager mirakler alvorligt, men på den anden side ikke taber perspektivet for, at mirakler i en kristen sammenhæng altid peger hen på Jesus…

I sin meget velskrevne bog tager [Hvidt] læseren på en enestående rejse i miraklernes land og lader os møde det mirakuløse gennem de direkte berørte mennesker. Kombineret med Niels Christian Hvidts faglighed giver det en helt usædvanlig underholdende, engageret og sober bog…

Bogen "Mirakler" vil uden tvivl blive en klassiker inden for sit felt og blive oversat til mange sprog. Forhåbentlig vil det give Niels Christian Hvidt mod på at gå i gang med nye formidlingsprojekter, der kan trække en kristen vinkel ned over tidens store interesse for det uforklarlige."


Berlingske Tidende, 06.02.02:
"En velskrevet og velillustreret bog om dokumenterede, ældre og nyere mirakler, der forbin-des med den kristne Gud… Det er på en gang afvæbnende og overbevisende, at [Hvidt] ikke er præget af den gængse pseudo-videnskabelighed, hvor forfatteren lader som om, han intet standpunkt har i forhold til emnet… Bogen er tankevækkende og underholdende. For, jo, vi har nok på de nordiske breddegrader haft så travlt med at "afmytologisere" tilværelsen, så clairvoyante, åndemagere, kortkiggere - med andre ord hele den nyreligiøse butik - har fået frit slag."


Politiken, 05.02.02:
"Den smukt udstyrede bog med masser af fotos, som foreviger en hel del mirakler, præster og kirker, virker som en bevidst naiv bog. Som en anden Graham Greene vil Hvidt gerne bevidne mirakler og fortælle helgenhistorier."


Information, 05.02.02:
"Hvor alvorligt skal Hvidts mirakel-forsvar tages, vil nogle tænkeligt spørge.
Svaret er, at Hvidt er en seriøs forfatter. Hans projekt er støttet af et antal seriøse fonde, herunder Carlsbergfondet og Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond. Hvidts bog er velskrevet. Han tager afstand fra new-age-okkultisme. Hans ærinde er at påvise mirakler som en mulighed i menneskers verden, men han fremhæver deres nøje sammenhæng med troen. De indeholder "et uvurderligt teologisk budskab", sammenfatter han."Forlaget Gyldendals omtale af bogen


Niels Christian Hvidt
MIRAKLER


Mirakel: 'det, der er genstand for undren', underfuld begivenhed, overnaturlige kræfters eller guddommelige magters handling i naturen, ofte i modstrid med naturlovene (fra Den Store Danske Encyklopædi).

Dr. theol. Niels Christian Hvidt giver en sober og nøgtern redegørelse for en række fænomener, der ikke kan forklares inden for de kendte naturloves rammer.

Det er fænomener som blødende Kristus-skulpturer, pludselige og uforklarlige helbredelser, syner, åbenbaringer m.m.

Bogen er baseret på en række populære artikler om mirakler, som Hvidt har skrevet til Weekendavisen.
Illustreret.
Hæftet 300 sider
1. udgave 2002
Omslag: Alec Due
ISBN: 8700494089


Niels Christian Hvidt, født 1969, er dr. theol. fra det katolske Gregoriana Universitet i Rom, hvor han i dag underviser. I 1997 blev han cand. theol. fra Københavns Universitet efter samme år at have fået tildelt Københavns Universitets guldmedalje for en afhandling om profeti og åbenbaring, og han har siden skrevet artikler om mirakler og åbenbaringer i danske og udenlandske aviser og tidsskrifter.

Gyldendal